O nás

Kruh symbolizuje vzájemnou propojenost všeho živého na Matce Zemi, a proto musíme mít v úctě všechny živé bytosti. Musíme mít na paměti, že naše Matka Země je živá a budeme-li ji respektovat, bude respektovat ona nás a bude se o nás starat.

6.6.2018 je datum založení Školy Taekwon-Do ITF Circle, která dle zakladatele bude preferovat humánnost, radost, úsměv, morální hodnoty a především respektování Matky Země.

Taekwon-Do je korejské bojové umění sebeobrany. Samotný název není potřeba dále vysvětlovat. Co je však důležité, je vědět, jakým způsobem se snažíme toto umění předávat dál. Primárně nikomu neslibujeme, že se z něj stane neporazitelný bojovník, ve stylu komiksových hrdinů :-). Chceme, především u dětí, rozvíjet zdravý osobnostní růst, zdravý fyzický vývoj a zvýšit tak jejich sebevědomí mezi vrstevníky. Tímto rozvojem chceme pozitivně bojovat proti násilným a hloupým projevům ve společnosti jako je lhaní, nečestnost, arogance, agrese, šikana, povýšenost apod.

Úkolem naší výuky je naučit studenty úctě k sobě samým, úctě ke svému okolí, úctě k případnému soupeři a především úctě k Matce Zemi.

Nehoníme se za úspěchy, nehoníme se za penězi, úspěchem je úsměv a radost dětí z pohybu.

Text je směřován sice na děti a dětskou duši, ale platí to i pro dospělé, které rádi přivítáme také.