O nás

     Kruh symbolizuje vzájemnou propojenost všeho živého na Matce Zemi a proto bychom měli mít v úctě všechny živé bytosti včetně flóry. Musíme mít na paměti, že naše Země je živá a budeme-li ji respektovat, bude respektovat ona nás a bude se o nás starat. Snažme se zanechat naši Planetu dalším generacím životaschopnou, čistší než jsme na ni sami "vstoupili" a obyvatelnou.

     Pro naši školu Circle, samotný Kruh symbolizuje kompozici tohoto bojového umění, vytvořenou samotným zakladatelem Gen. Choi Hong Hi. 

     Samotná výuka Taekwon-Do ITF probíhá v "nekonečném" kruhu.  

      6.6.2018 je datum založení Školy Taekwon-Do ITF Circle, která dle zakladatele bude preferovat kromě zásad tohoto bojového umění také humánnost, radost, úsměv, morální hodnoty, solidaritu a především respektování Země.

Taekwon-Do je korejské bojové umění sebeobrany. V názvu, Tae - znamená techniky prováděné nohami (postoje, bloky, kopy atd.), Kwon - jsou oproti tomu techniky rukou a samotné Do - je již zaměřené na duševní stránku každého studenta a bojovníka a na pomoci najít každému tu správnou životní a spirituální cestu. Důležité, je vědět, jakým způsobem se snažíme toto umění předávat dál. Primárně nikomu neslibujeme, že se z něj stane neporazitelný bojovník, ve stylu komiksových hrdinů :-). Chceme, především u dětí, rozvíjet zdravý osobnostní růst, zdravý fyzický vývoj a zvýšit tak jejich sebevědomí mezi vrstevníky. Tímto rozvojem chceme pozitivně bojovat proti násilným a hloupým projevům ve společnosti jako je lhaní, nečestnost, arogance, agrese, šikana, povýšenost apod.

Úkolem naší výuky je naučit studenty úctě k sobě samým, úctě ke svému okolí, úctě k případnému soupeři a především úctě k Matce Zemi.

Nehoníme se za úspěchy, nehoníme se za penězi, úspěchem je úsměv a radost dětí a studentů z pohybu.

Text je směřován sice na děti a dětskou duši, ale platí to i pro dospělé, které rádi přivítáme také.

Díky zvolenému přístupu k naší cestě, našemu "Do", lidských bytostí a bojovníků, se nám otevřela možnost rozšířit naší Taekwondo ITF výuku o výuku Chun Kuhn Taekwondo. Díky Supreme Bok Man Kim, Supreme Brad Shipp a Master Milan Prokeš. Rozšiřujeme tak výuku o boj se zbraněmi - meče, nůž, tyč, nunchaku.