Členské příspěvky

členský příspěvek měsíční

450 Kč

členský příspěvek měsíční každého třetího člena rodiny

250 Kč

členský příspěvek roční

3 900 Kč

členský příspěvek roční každého třetího člena rodiny

2 000 Kč

příspěvek na jednotlivý trénink

200 Kč

úhrada členských příspěvků

na účet Školy Taekwon-Do ITF Circle, z.s.

bankovní spojení: ČSOB a.s. 304692341/0300
variabilní symbol: rodné číslo (bez lomítka)
poznámka: jméno člena školy