Členské příspěvky

členský příspěvek měsíční

400 Kč

členský příspěvek měsíční každého třetího člena rodiny

200 Kč

členský příspěvek roční

3 400 Kč


úhrada členských příspěvků

na účet Školy Taekwon-Do ITF Circle, z.s.

bankovní spojení: Raiffeisen bank 654426/5500
variabilní symbol: rodné číslo (bez lomítka)
poznámka: jméno člena školy