Členské příspěvky

členský příspěvek měsíční

650 Kč

členský příspěvek měsíční každého třetího člena rodiny

350 Kč

příspěvek za jednotlivý trénink

200 Kč


u nové příchozích členů jednorázový poplatek za registraci u Českého svazu Taekwondo ITF ve výši 200 Kč (registrace v období září až prosinec 2023) a ve výši 350 Kč při registraci v období leden až červen 2024

úhrada členských příspěvků na účet Školy Taekwon-Do ITF Circle, z.s.

bankovní spojení: ČSOB a.s. 304692341/0300, poznámka: jméno člena školy